Ah the old time change

What do you think? https://pin.it/rak3r4426xu5e2